Träningsledarlista för SMK Södermanland
DatumDVTräningsledareMobilnrNotering
18 aprto16Erkki Rintanen0703440049-
20 apr16Martin Carlsson0730414610-
21 apr16Markku Salo0703214705-
23 aprti17Tommy Alatalo0703869038-
25 aprto17Per Eriksson0703165617-
27 apr17Nicklas Andersson0702449294-
28 apr17Linda Palm0703278121-
30 aprti18Fredrik Lindblad0705204974-
2 majto18Carl Hedbäck0728875416-
4 maj18ANSVARIG SAKNAS0701111111-
5 maj18ANSVARIG SAKNAS0701111111-
7 majti19Andreas Karlsson0790787725-
9 majto19STÄNGT STÄNGT0702222222Kristi himmelfärdsdagen
11 maj19Peter Stjernström0702189108-
12 maj19Johann Pedersen0720284904-
14 majti20Oscar Hammarsten0769484282-
16 majto20Pontus Wiklund0724418326-
18 maj20Richard Hellfors0739081965-
19 maj20STÄNGT STÄNGT0702222222Pingstdagen
21 majti21Roger Larsson0702434541-
23 majto21Oscar Hammarsten0769484282-
25 maj21Alex Karlsson0793327679-
26 maj21Andre Costas0729393261-
28 majti22Anton Hellzen0703010459-
30 majto22Erkki Rintanen0703440049-
1 jun22Martin Carlsson0730414610-
2 jun22Markku Salo0703214705-
4 junti23Tommy Alatalo0703869038-
6 junto23STÄNGT STÄNGT0702222222Sveriges nationaldag
8 jun23Per Eriksson0703165617-
9 jun23Nicklas Andersson0702449294-
11 junti24Linda Palm0703278121-
13 junto24Fredrik Lindblad0705204974-
15 jun24Carl Hedbäck0728875416-
16 jun24ANSVARIG SAKNAS0701111111-
18 junti25Andreas Karlsson0790787725-
20 junto25ANSVARIG SAKNAS0701111111-
22 jun25STÄNGT STÄNGT0702222222Midsommardagen
23 jun25Peter Stjernström0702189108-
25 junti26Oscar Hammarsten0769484282-
27 junto26Johann Pedersen0720284904-
29 jun26Pontus Wiklund0724418326-
30 jun26Richard Hellfors0739081965-
2 julti27Roger Larsson0702434541-
4 julto27Andreas Karlsson0790787725-
6 jul27Alex Karlsson0793327679-
7 jul27Andre Costas0729393261-
9 julti28Anton Hellzen0703010459-
11 julto28Erkki Rintanen0703440049-
13 jul28Martin Carlsson0730414610-
14 jul28Markku Salo0703214705-
16 julti29Tommy Alatalo0703869038-
18 julto29Per Eriksson0703165617-
20 jul29Nicklas Andersson0702449294-
21 jul29Linda Palm0703278121-
23 julti30Fredrik Lindblad0705204974-
25 julto30Carl Hedbäck0728875416-
27 jul30STÄNGT STÄNGT0702222222Gripendygnet
28 jul30STÄNGT STÄNGT0702222222Gripendygnet
30 julti31Andreas Karlsson0790787725-
1 augto31Oscar Hammarsten0769484282-
3 aug31Peter Stjernström0702189108-
4 aug31Johann Pedersen0720284904-
6 augti32Pontus Wiklund0724418326-
8 augto32Richard Hellfors0739081965-
10 aug32Roger Larsson0702434541-
11 aug32ANSVARIG SAKNAS0701111111-
13 augti33Alex Karlsson0793327679-
15 augto33Andre Costas0729393261-
17 aug33Anton Hellzen0703010459-
18 aug33Erkki Rintanen0703440049-
20 augti34Martin Carlsson0730414610-
22 augto34Tommy Alatalo0703869038-
24 aug34Per Eriksson0703165617-
25 aug34Markku Salo0703214705-
27 augti35Nicklas Andersson0702449294-
29 augto35Linda Palm0703278121-
31 aug35Fredrik Lindblad0705204974-
1 sep35Carl Hedbäck0728875416-
3 septi36ANSVARIG SAKNAS0701111111-
5 septo36ANSVARIG SAKNAS0701111111-
7 sep36Per Eriksson0703165617-
8 sep36Johann Pedersen0720284904-
10 septi37Andreas Karlsson0790787725-
12 septo37Oscar Hammarsten0769484282-
14 sep37Pontus Wiklund0724418326-
15 sep37Fredrik Lindblad0705204974-
17 septi38Roger Larsson0702434541-
21 sep38Alex Karlsson0793327679-
22 sep38Andre Costas0729393261-
24 septi39Nicklas Andersson0702449294-
26 septo39Erkki Rintanen0703440049-
28 sep39Martin Carlsson0730414610-
29 sep39Tommy Alatalo0703869038-